Loopbaan APK

Loopbaan APK ( Algemene Periodieke  Keuring )

 

Elke 2 jaar een loopbaan APK is in het licht van duurzame toekomstige inzetbaarheid eerder noodzaak dan luxe of een ‘speeltje ‘ van personeelsmanagement.

De wisselende eisen die aan banen en functies gesteld worden in een turbulente arbeidsmarkt vereisen een zelfkritische en vooruitziende blik. Vooruitlopen op toekomstige ontwikkelingen. Anticiperen. Reflecteren op het eigen gedrag tijdens een periodieke keuring waarin de volgende vragen op tafel komen :

  • Ben ik nog voldoende in staat om toegevoegde waarde te realiseren gezien de doelstellingen van mijn afdeling, team of organisatie ? Check point.
  • Voldoet mijn huidige functie nog aan mijn eigen wensen, eisen en ambities ? Check point.
  • Wat zijn de sterke en de zwakke punten in mijn gedrag in de operationele uitvoering ?
  • Welke leer- en ontwikkelpunten levert dat me op ? Check point.
  • Hoe kan ik mijn eigen doelen en gedrag bijstellen = aanscherpen op weg naar 2020 ? 2022 ? in het licht van de strategische doelen van de organisatie ?

In 5 sessies van 1 ½ – 2 uur wordt aan de beantwoording van bovenstaande vragen gewerkt. Per sessie wordt een verslag gemaakt. De kandidaat werkt samen met de loopbaanbegeleider uiteindelijk aan een APK-keuringsrapport met afspraken over check points voor de komende twee jaar.

Geinteresseerd ? Mail of bel me ( o6-22423354 ). Cees Reincke.