Nederlands als Tweede Taal : NT 2 op de werkvloer

Centraal staan:

 • Verbeteren van het spreken, luisteren en lezen in het Nederlands
 • Uitbreiden van de woordenschat
 • Verbeteren van de uitspraak
 • Centraal : werksituatie, werkgerelateerde mondelinge en schriftelijke communicatie
 • Focus : NT 2-op-maat op de werkvloer met kernbegrippen uit het eigen vakgebied
 • Niveau : A 1 / A 2
 • Grammatica indien nodig

Methoden:

 • De Delftse Methode/Nederlands in gang naar A 2
 • Methoden zijn middel, geen doelen op zich
 • Gebruik van online/digitale hulpmiddelen
 • Versterken van zelfwerkzaamheid, afhankelijk van taalniveau en ambities

Opbrengst:

 • Een persoonlijk Nederlands Woordenboek

Uitvoering en werkvorm :

 1. Een-op-een-op-maat op de werklocatie 2 – 4 uur per week
 2. Een-op-drie ( 3 ) – max. 4 ( vier ) op werk- of cursuslocatie 2 – 4 uur per week

Interesse? Bel Cees Reincke 06-22423354